Promocje
ADELE NEW
ADELE NEW

30,87 zł

Cena regularna: 61,74 zł

Julie figi
Julie figi

27,81 zł

Cena regularna: 55,62 zł

Matilde figi
Matilde figi

29,13 zł

Cena regularna: 58,26 zł

Angele gorset Ecru
Angele gorset Ecru

102,18 zł

Cena regularna: 204,35 zł

Sophie figi
Sophie figi

30,87 zł

Cena regularna: 61,74 zł

Jedwabna maska na oczy ecru
Jedwabna maska na oczy ecru

75,00 zł

Cena regularna: 150,00 zł

szt
Aurelie biustonosz
Aurelie biustonosz

44,79 zł

Cena regularna: 89,57 zł

Adele New Ecru
Adele New Ecru

80,00 zł

Cena regularna: 160,00 zł

Ozdobne ramiączka LOVE
Ozdobne ramiączka LOVE

18,00 zł

Cena regularna: 36,00 zł

szt
Yvette biustonosz czarno-beżowy
Yvette biustonosz czarno-beżowy

58,26 zł

Cena regularna: 116,52 zł

Clair Gorset
Clair Gorset

108,26 zł

Cena regularna: 216,52 zł

Elvire figi
Elvire figi

21,53 zł

Cena regularna: 43,05 zł

Regulamin
 • 1. WSTĘP
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://sklep.fernandperil.com, a w szczególności: sposób nabywania przez Klienta towarów i usług u Sprzedawcy, zasady składania zamówień u Sprzedawcy, zasady dostarczania Klientowi zamówionych towarów i usług przez Sprzedawcę, zasady uiszczania przez Klienta ceny zakupu towarów i usług, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem http:// fernandperil.com jest Fernand Peril Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem 01 - 339 Warszawa, ul. Fortuny 9, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694271, NIP 5272819952, REGON 368241879,
 3. Dział Obsługi Klienta dostępny jest od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: pon.: 8.30-18.00, wt. - czw.: 8.30 - 16.30, pt 8.30 - 15.00. Kontaktować można się telefonicznie pod numerem: 662 232 676 oraz e-mailowo sklep@fernandperil.com.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://fernandperil.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01 marca 2018 roku.
 • 2. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient - podmiot, który zamierza nabyć towary lub usługi u Sprzedawcy, podmiot, który zawarł ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta Klienta w Sklepie i zawiera transakcję ze Sprzedawcą
 2. Konsument - zgodnie z treścią przepisu art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964r. Nr 16 poz. 94) osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 3. Rejestracja - czynność polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez podanie danych podmiotu rejestrowanego czyli Klienta: to jest imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować, a następnie potwierdzenie wyżej wymienionych danych przez Sprzedawcę i przesłanie przez Sprzedawcę wiadomości potwierdzającej poprawność a tym samym skuteczną rejestrację.
 4. Konto Klienta - powstały wskutek rejestracji obraz zmiany stanu danych wprowadzonych wskutek rejestracji.
 5. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 6. Czas realizacji zamówienia - jest to czas, w jakim Sprzedawca dokona skompletowania i nadania zamówienia do Klienta lub dokona skompletowania i dostarczenia zamówienia do Biura odbioru zamówień.
 7. Biuro odbioru zamówień - jest to lokal przedsiębiorstwa Sprzedawcy, znajdujący się w Warszawie pod adresem 01 - 339 Warszawa, ul. Fortuny 9, w którym można osobiście odbierać zamówienia po wcześniejszym zarezerwowaniu przez Klienta towaru do zakupu osobistego.
 8. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 9. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 10. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego http:// fernandperil.com;
 11. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod http://fernandperil.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 12. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 13. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Fernand Peril Company a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 14. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 16. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

 • 3. ZASADY DOKONYWANIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między klientem składającym zamówienie (Zamawiający), a Sklepem.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych (chyba, że opis produktu stanowi inaczej) i prawnych.
 3. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Ceny prezentowane w sklepie nie zawierają kosztów przesyłki towaru, który to koszt jest prezentowany klientowi przed zaakceptowaniem przez niego zamówienia.
 4. Zamówienia za pośrednictwem sklepu składać można całą dobę, we wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem czasu, kiedy strona internetowa z uwagi na przerwy konserwacyjne lub z innych przyczyn technicznych nie może być wyświetlana.
 5. Zamówienie złożone w dni robocze, będą realizowane w następnym dniu roboczym, po dniu, w którym Sklep odnotował przedpłatę lub po dniu, w którym wybrano sposób za pobraniem. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Sklep odnotował przedpłatę lub po dniu, w którym wybrano sposób za pobraniem.
 6. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany przy Rejestracji Konta Klienta. Następnie Klient zostaje powiadomiony o wysyłaniu towaru.
 7. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.
 8. Zamawiający może złożyć zamówienie i dokonać zakupu bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu lub utworzyć stałe konto.
 9. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT. Podane dane muszą być prawdziwe i aktualne.
 10. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU.
 11. Zamawiający może modyfikować zamówienie oraz dane teleadresowe do momentu ostatecznego potwierdzenia złożenia zamówienia.
 12. Po złożeniu zamówienia, Zamawiający otrzyma drogą e-mailową informacje podsumowujące zakup.
 13. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wątpliwości odnośnie prawdziwości danych zawartych przy Rejestracji Konta Klienta, braku autoryzacji w systemie płatności elektronicznych Dotpay.pl lub braku uiszczenia w określonym czasie (14 dni roboczych).
 14. Transakcje za pośrednictwem Dotpay.pl odbywają się na podstawie regulaminu świadczenia tej usługi oraz na podstawie stosunku prawnego zawiązanego pomiędzy Klientem a operatorem Dotpay.pl.
 15. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące ID oraz hasło Zamawiającego.
 16. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu to w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 17. Wszelkie promocje obejmujące sklep nie łączą się z żadnymi innymi promocjami. Klient może skorzystać tylko z jednej promocji, chyba, że regulamin promocji wyraźnie przewiduje możliwość łącznego korzystania z kilku promocji.
 • 4. CENY
 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sprzedawcy nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964r. Nr 16 poz. 94), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny towarów i usług są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać zmian cen towarów i usług, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów i usług.
 3. Ceny towaru nie zawierają kosztów dostawy.
 • 5. KONTO KLIENTA
 1. Umowa z Klientem o założenie Konta Klienta zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Dokonując rejestracji Konta Klienta, Klient personalizuje swój login i hasło które będą przypisane odrębnie do każdego Klienta. Dodatkowo Klient zobowiązuje się do wskazania imienia i nazwiska, danych adresowych, telefonu kontaktowego oraz adresu e - mail.
 3. Wydając Sprzedawcy dyspozycję rejestracji Konta Klienta, Klient akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sprzedawcy i przetwarzanie ich zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2002r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) w celu składania i realizacji zamówień towarów i usług przez Sprzedawcę.
 4. W razie zmiany danych, o których mowa w ust. 2 powyżej Klient zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Spółce informacje o zakresie zmiany i wskazanie nowych aktualnych danych.
 5. Klient ma prawo zażądać od Sprzedawcy usunięcia Konta Klienta, a Sprzedawca ma obowiązek na takie żądanie niezwłocznie Konto usunąć.
 • 6. WARUNKI REKLAMACJI
 1. Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014r. poz. 827) oraz ustawą z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964r. Nr 16 poz. 94).
 2. Reklamację wadliwego towaru można złożyć do Sprzedawcy dokładnie opisując zauważoną wadę i precyzując żądanie.
 3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie wadliwego towaru wraz z dowodem zakupu oraz formularzem reklamacyjnym (do pobrania TUTAJ) do Biura odbioru zamówień jeśli towar był odbierany osobiście lub gdy było to zamówienie wysyłkowe odesłać wadliwy towar wraz z formularzem reklamacyjnym na adres siedziby Sprzedawcy z dopiskiem "reklamacja". Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.
 4. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta - Spółka niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Jeżeli w wyniku złożonej reklamacji doszło do naprawienia rzeczy, wymiany, obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, Konsument ma prawo żądać od Sprzedawcy zwrotu kosztów przesyłki reklamowanego towaru. Koszt przesyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony przez Sprzedawcę przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta.
 7. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie dostarczonego Klientowi towaru z oglądanymi na stronie internetowej Sprzedawcy, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
 • 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROT TOWARU
 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014r. poz. 827) Klient, będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w ust. 2 poniżej bez ponoszenia kosztów.
 2. Zwracane produkty nie powinny nosić śladów używania, powinny zostać odesłane w oryginalnym opakowaniu oraz zawierać metki.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 roku o Prawach konsumenta, w szczególności w sytuacji, gdy przedmiotem umowy jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb, a także w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 5. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Preferowaną formą zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy jest wypełniony formularz odstąpienia od umowy odesłany na adres Sklepu wskazany w pkt. 1.2 Regulaminu. Zamawiający może zgłosić taką chęć także drogą elektroniczną przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: sklep@fernandperil.com.
 7. Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego towaru na swój koszt, a Sklep do zwrotu Konsumentowi wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostawy produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z danego przez Zamawiającego sposobu dostawy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie oraz za wyjątkiem kosztów związanych ze zwrotem przez Zamawiającego towaru, co do którego odstąpił od umowy.
 8. W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną przez niego należność przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili doręczenie Sprzedawcy towaru.
 9. Za zmniejszenie wartości towaru odpowiedzialność ponosi Klient.
 10. W przypadku chęci wymiany zamówionego towaru należy zwrócić towar zgodnie z procedurą "odstąpienie od umowy zawartej na odległość" i złożyć ponownie zamówienie u Sprzedawcy.
 11. Zwrot powinien być wysłany na adres Sklepu: Fernand Peril Company sp. Z o.o., Ul. Fortuny 9, 01 - 339 Warszawa
 12. Koszty przesyłki zwracanego lub wymienianego towaru pokrywa Zamawiający. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 • 8. ZMIANY REGULAMINU I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze zobowiązaniem do przestrzegania treści Regulaminu.
 2. Przez złożenie przez Klienta oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu warunków niniejszego Regulaminu, a także wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, rozumie się wyrażenie zgody na:

"Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i w pełni akceptuję jego warunki. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia przez spółkę Fernand Peril Company sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem Fortuny 9, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2002r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż podanie moich danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo do wglądu, korekty, usunięcia oraz kontroli swoich danych osobowych. Zlecenie usunięcia danych osobowych może odbyć się poprzez przesłanie w formie pisemnej listem na adres siedziby spółki."

Akceptacja powyższego oświadczenia jest niezbędna do dokonania zamówienia jak również rejestracji.

 1. Sprzedawca może zmienić warunki Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę jednak termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia przez Sprzedawcę na jego stronie internetowej zmienionego Regulaminu. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu przez Klienta jest równoznaczna z rezygnacją z prowadzenia Konta Klienta z tym zastrzeżeniem, że wszelkie zamówienia Klienta złożone do momentu odmowy akceptacji Regulaminu będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 2. O zmianach w Regulaminie Klient posiadający Konto Klienta zostanie powiadomiony przy pierwszym logowaniu po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Sprzedawcy.
 3. Dokonując rejestracji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
 4. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2002r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
 • 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Fernand Peril Company sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
 2. a) zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie Sklepu
 3. b) wycofania poszczególnych produktów z oferty Sklepu
 4. c) przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964r. Nr 16 poz. 94) oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014r. poz. 827).
 6. Wszelkie spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2018 roku i obowiązuje dla zamówień zawartych po tej dacie.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl